Oficiální stránky úřadů a ministerstev
www.mdcr.cz Stránky ministerstva dopravy
www.rsd.cz Stránky Ředitelství silnic a dálnic ČR
www.sfdi.cz Stránky Státního fondu dopravní infrastruktury
www.cenia.cz Informace o vlivu staveb na životní prostředí
www.sdruzeni-silnice.cz Stránky Sdružení pro výstavbu silnic Praha
www.tsk-praha.cz  Stránky TSK Praha
www.dopravniinfo.cz  Informace o dopravě, uzavírkách
www.mytocz.cz  Stránky věnující se výběru elektronického mýta v ČR

 

Komplexní informace o silnicích a dálnicích v ČR
www.dalnice-silnice.cz  Komplexní informace o dálnicích a silnicích nejen v ČR
www.dalnice.com  Stránky o historii, současnosti a budoucnosti dálnic a silnic
www.ceskedalnice.cz  Stránky o českých silnicích, dálnicích
http://dalnice.wz.cz  Stránky o slovenských a českých dálnicích
www.ceskedalnice.cz  Informace o službách na české dálniční síti
www.silnice.info  Interaktivní přehled všech úseků realizovaných ŘSD
www.silnice.info  Soubor PDF map výstavby silnic a dálnic 2009 - 2011
http://galerie.melies.cz  Fotografie z různých dopravních staveb v ČR

 

Stránky věnující se konkrétním projektům
www.okruhprahy.cz  Stránky o SOKP
www.komunikace-r4.cz  Stránky o rychlostní silnici R4
www.r52.cz  Stránky o rychlostní silnici R52
www.rychlostni-silnice-r43.cz  Stránky o rychlostní silnici R43
www.moravska-krizovatka.cz  Stránky o rychlostních silnicích R43 a R55
www.viamoravica.cz  Stránky o budované dálnici D47(D1)
www.r35.ecn.cz  Stránky o rychlostní silnici R35
www.novahospoda-kocov.cz  Stránky o silnici I/21, stavba Nová Hospoda - Kočov
www.plzen-novahospoda.cz  Stránky o silnici I/26, stavba Plzeň - Nová Hospoda
www.tremosna-prelozka.cz  Stránky o silnici I/27, stavba Třemošná - přeložka
www.d11.cz  Stránky propagující výstavbu dálnice D11
www.eps.cz  Článek proti výstavbě dálnice D3 v Posázaví
http://r43.cz  Stránky proti výstavbě rychlostní silnice R43
www.drahan.chabry.cz  Stránky proti výstavbě Silničního okruhu kolem Prahy
www.dalnice.ic.cz  Stránky o dálnici D11 a rychlostní silnici R35