Stanovisko EIA:  02/2008
Schválení investičního záměru:   11/2006
Vydání územního rozhodnutí:   08/2009
Vydání stavebního povolení:   11/2013
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele:   11/2013
Zahájení výstavby:   08/2014
Uvedení do provozu:   09/2017