Na trase Nebory – Oldřichovice byly provedeny následující práce:

 

 

SO řady 100 – pozemní komunikace

výkop zářezu, sypání násypu a aktivní zóny, úprava pláně, konstrukční vrstva, obruby, konstrukční vrstvy, živičný kryt, žlaby, dlažby

 


 

 

SO řady 200 – mosty

Izolace základů a opěr, montáž vozíků, montáž skruže a bednění nosné konstrukce, montáž nosné konstrukce, výztuž desky, injektáž, montáž ložisek, úpravy ploch pod mostem, bednění říms, zásyp přechodové oblasti, armování, bednění dříků, betonáž dříku, izolace, osazování sloupků a soklových panelů protihlukových stěn, demontáž skruže, spádové betony

 


 

 

SO řady 300 – vodovody, vodní toky

Výkop a pokládka potrubí a šachet, drenáže

 


 

 

SO řady 400 – silnoproud a slaboproud

Výkopy, pokládka chrániček a kabeláže

 


 

SO řady 500 – plynovody

Osazovaní sloupků a čichaček