Na trase Nebory – Oldřichovice byly provedeny následující práce:

 

 

SO řady 100 – pozemní komunikace

odvoz nevhodných zemin, provádění meliorací, sypání násypu, realizace propustků, úprava podloží, žlaby, přípravné práce pro provedení objízdné trasy


 

SO řady 200 - mosty 

Izolace rubu opěr, zásyp přechodových oblastí, zásypy spodní stavby, armování nosné konstrukce, demontáž skruže a odbednění, beranění a vytažení štětovnic, zásyp pilot


 

SO řady 300 – vodovody, vodní toky

Realizace kolektoru, příprava pro izolaci