Na trase Nebory – Oldřichovice byly provedeny následující práce:

SO řady 100 – pozemní komunikace

odvoz nevhodných zemin, provádění násypu, realizace propustků, úprava podloží


 

SO řady 200 - mosty 

Příprava podloží, montáže skruže, Izolace rubu opěr, betonáž táhel, bednění, armování a betonáž mostovek, zásyp pilot, bednění a vyztužení zárubní zdi, osazování sloupků protihlukových stěn, armování mostních závěrů, brokování NK


 

SO řady 300 – vodovody, vodní toky

Realizace kolektoru, pokládka trub a šachet