Do sekce "Video" bylo přidáno nové video z obou staveb Nebory-Oldřichovice i Oldřichovice-Bystřice zachycující aktuální stav silnice I/11.

Do sekce "Foto" byly přidány nové fotografie ze stavby Oldřichovice-Bystřice zachycující aktuální stav silnice I/11 v úseku Oldřichovice-Bystřice.

V měsíci dubnu byly práce na trase Oldřichovice – Bystřice velice intenzivní , bylo provedeno zaměřování,  také úprava a příprava podloží.  Pokračuje výstavba mostní konstrukce, došlo k položení ochranných vrapovaných trubek, geodetickému zaměření a ke srovnání pilotážních plošin na požadovanou výšku.

Do sekce "Video" bylo přidáno nové video z obou staveb Nebory-Oldřichovice i Oldřichovice-Bystřice zachycující aktuální stav silnice I/11.

Do sekce "Foto" byly přidány nové fotografie ze stavby Oldřichovice-Bystřice zachycující aktuální stav silnice I/11 v úseku Oldřichovice-Bystřice.

V měsíci březnu pokračují stavební práce na přípravě území. Bylo provedeno ruční kopání sond a jejich geodetické zaměření. Dále došlo k provádění pilotážních plošin – odkopy a jejich srovnání na požadovanou výšku, také byly vytýčeny trasy podzemního vedení inženýrských sítí. Provedly se zátěžové zkoušky a odbourávání hlav pilotů. V další fázi byly položeny ochranné vrapované trubky do pískového podloží.

Třinec - V Neborech momentálně platí dvě dopravní omezení. Zúžení vozovky komunikace, která vede od neborovského kopce směrem ke kravínu, vadí místním minimálně. 

Počasí už umožňuje intenzivní práce na obchvatu Třince. Stavba tak bude stále více ovlivňovat dopravní situaci v její blízkosti.

Do sekce "Foto"byly přidány nové fotografie ze stavby Oldřichovice-Bystřice zachycující aktuální stav silnice I/11 v úseku Oldřichovice-Bystřice.

V měsíci únoru byly započaty stavební práce zakládání pro mostní konstrukci za pomocí pilotů. V první fázi prováděno vrtání pilotů, následovalo vkládání již připravených armatur a dále se provedla technologie betonáže pilotů.

Vzhledem k tomu, že práce na obchvatu Třince intenzivně pokračují, začíná tato náročná liniová stavba stále více ovlivňovat dopravní situaci v její blízkosti. Zhotovitelé upozorňují, že s nadcházejícím jarem bude třeba kvůli postupu stavebních prací počítat s uzavírkami místních komunikací a zúžením vozovek, a žádají občany o trpělivost.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly pozastaveny veškeré stavební práce na silnici I/11, ve fázi zemních prací.

Do sekce "Foto" byly přidány nové fotografie ze stavby Oldřichovice-Bystřice zachycující aktuální stav silnice I/11 v úseku Oldřichovice-Bystřice.

Celé znění článku zveřejněného 6.8.2014 na serveru moravskoslezsky.denik.cz naleznete zde.

Celé znění článku zveřejněného 21.11.2013 na serveru ceskatelevize.cz naleznete zde.